Storage as a Service cu Dell Technologies

06 Decembrie 2021 Timp de citire: 8 minute

Pentru Departamentele IT, modelul as a service şi plasarea resurselor de procesare şi stocare în cloud a devenit în ultimii ani principala cale de reducere a costurilor şi creştere a eficienţei operaţionale. Cloud-ul însă induce şi o serie de limitări, mai ales pentru companiile expuse diverselor reglementări de protecţie a datelor sau aplicaţiile complexe afectate de latenţă.

Dell Technologies propune o rezolvare simplă a acestor probleme. Conceptul on-premises storage as a service permite stocarea datelor pe infrastructura IT proprie a clienţilor şi plata capacităţii în funcţie de consum. Dell APEX Data Storage Services se bazează pe acest model de consum şi aduce avantajul unui control deplin al datelor şi al costurilor.

Stocarea datelor a fost întotdeauna privită ca o componentă costisitoare a infrastructurii IT. Echipamente relativ scumpe, operaţiuni complexe de instalare şi mentenanţă, capacitate întotdeauna prea mică, opţiuni limitate de extindere etc. Prin urmare, orientarea departamentelor IT către storage as a service a fost naturală. În contextul creşterii explozive a volumului de date produse și tranzacţionate, mutarea în cloud a stocării este alegerea corectă.  Această presiune creşte însă constant. Statisticile arată că în 2020 volumul de date create, captate şi consumate la nivel global a atins 64.2 zettabytes. Creşterea va fi semnificativă în următorii ani, iar în 2025 această valoare va ajunge la 180 zettabytes.

Dell APEX Data Storage

Evident, nu toate aceste date sunt stocate pe termen lung. Spre exemplu, doar 2% din volumul de date creat în 2020 a fost salvat şi păstrat în 2021. Însă chiar şi acest procent redus generează o creştere semnificativă a capacităţii necesare de stocare. Dacă în 2020, capacitatea de stocare instalată la nivel global atingea 6.7 zettabytes, acest procent va creşte anual cu cca 19%, cel puțin până în 2025. (date conform Statista).

Ce promite on-premises storage as a service?

On-premises storage as a service preia de la IT Manageri achiziţia, instalarea și administrarea echipamentelor de stocare. Spre exemplu, infrastructura hardware pe care se bazează Dell APEX este instalată la beneficiar, dar rămâne în proprietatea Dell Technologies. Administrarea completă a soluției le revine de asemenea specialiştilor Dell. Clientul provizionează resursele necesare de stocare prin intermediul unui portal de management şi plăteşte în funcţie de ceea ce consumă.

Aceasta înseamnă control deplin şi complianţă cu reglementările de protecţie a datelor, dar şi cheltuieli operaţionale în loc de investiţii. Nu este de mirare că cele mai recente analize Gartner arată că până în 2025, peste 40% dintre toate activităţile de administrare şi suport asociate stocării datelor vor fi înlocuite de Managed storage as a service, ceea ce reprezintă un salt major faţă de 5%, cota curentă de piaţă.

Dell APEX Data Storage

Potenţialul ofertelor on-premises storage as a service este foarte mare, deoarece elimină principalele provocări ale stocării în cloud:

Din toate aceste perspective, on-premises storage as a service este o versiune îmbunătăţită şi mai atractivă a stocării în cloud.

Ce livrează Dell APEX Data Storage Services?

Dell Technologies a lansat Apex Data Storage Services pe baza unui portofoliu extrem de complex şi diversificat de echipamente de stocare. Clienţii pot alege infrastructura necesară conform cerinţelor activității, de la tipul de stocare (file/bloc) la capacitate şi performanţă.

Dell Technologies instalează echipamentele în locaţia beneficiarului şi se asigură că întreg sistemul este integrat și configurat corect în mediul IT al clientului şi funcţionează în parametri optimi. Administrarea, mentenanța şi eventualele extindere de capacitate sunt de asemenea în sarcina Dell Technologies.

Ce beneficii decurg de aici?

  • Nu există investiţie de tip CAPEX. Echipamentele rămân în proprietatea DELL
  • Sistem simplu de calcul al costului (preţ pentru TB/oră)
  • Disponibilitate 99.99%, APEX Data Storage Services are la bază echipamente high-end capabile să susţină aplicaţii de nivel critic 
  • Administrare şi mentenanţă incluse. Dell asigură mentenanţa întregului sistem, suportul tehnic şi toate upgrade-urile necesare
  • Scalabilitate. Oferta permite creşterea sau scăderea consumului în funcţie de necesitate, iar capacitatea instalată permite depăşirea vârfurilor de încărcare
  • Simplificare operaţională. Beneficiarii elimină operaţiunile de achiziţie a sistemelor de stocare, livrare, instalare etc.

În esenţă, Dell APEX Data Storage Services permite departamentelor IT să îşi concentreze atenţia pe rezultate şi mai puţin pe managementul infrastructurii IT. Totodată, reduce presiunea pe bugetele IT şi transferă costurile asociate stocării de la CAPEX la OPEX.

Serviciile Dell APEX Data Storage pot fi utilizate în practic orice scenariu, de la rularea bazelor de date aferente unor soluţii de business de la  SAP, Oracle sau Microsoft până la proiecte de Virtual Desktop Infrastructure sau modernizarea aplicaţiilor prin migrare la containere.

În 2021, IDC a intervievat  mai multe companii care utilizează deja serviciile Dell APEX, iar rezultatele arată o reducere de cca 39% a costurilor operaţionale (proiecţie pe un orizont de 3 ani), creşterea cu 60% a vitezei de provizionare a resurselor de stocare, reducerea întreruperilor neplanificate cu 88%. Raportul este disponibil aici.

Portofoliul Dell APEX Data Storage Services este foarte complex şi include atât oferte standard, cât şi personalizabile pentru fiecare client. Pentru mai multe informaţii despre Dell APEX Data Storage Services sau alte produse şi servicii Dell Technologies contactaţi reprezentatul regional NOD.

Articole asemănătoare