Angajamentele de mediu

Suntem conștienți de importanța protejării Planetei. Network One Distribution acționează în permanență responsabil pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și pentru prevenirea poluării prin protejarea calității factorilor de mediu.

Reciclarea implică transformarea materialelor folosite, care sunt etichetate ca fiind reciclabile, într-un material pentru un nou scop. Un produs reciclat este transformat din nou într-o forma brută, care poate fi utilizată pentru a crea un produs nou și diferit. Resurse naturale sunt limitate, dar eforturile de reciclare pot reduce in mod semnificativ deșeurile care afectează Planeta, atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare.

Ca țară membră a Uniunii Europene, România are obligația asumată de a colecta și recicla, anual, 80.000 de tone deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Această obligație revine atât producătorilor, cât și autorităților centrale și locale.

De ce reciclăm

Reducerea consumului de energie

Reciclarea aluminiului necesită energie cu 95% mai puţină decât producţia de aluminiu din minereuri. Reciclarea materialelor plastice poate economisi până la 70% din energie, reciclarea sticlei până la 40% din energie, în timp ce reciclarea oţelului poate economisi până la 60% din energie.

Conservarea resurselor naturale

Deşeurile electrice conţin o mulţime de resurse recuperabile şi valoroase, cum ar fi materiale plastice, aur, cupru, aluminiu, şi fier. Pentru a contribui la conservarea resurselor naturale, toate deşeurile de echipamente electronice trebuie colectate corespunzător şi reciclate.

Eliminarea materialelor periculoase

deşeurile electrice pot fi încărcate cu materiale periculoase, cum ar fi plumb, crom, mercur, substanţe ignifuge şi chimice, beriliu, care pot fi dăunătoare pentru apă noastră şi pentru sol. Calculatoarele şi serverele pot conţine cadmiu, mercur şi crom. Televizoarele CRT, cu ecran plat şi ecrane LCD pot conţine plumb.

NOD & ENVIRON

Prin aderarea la Asociația Environ și transferul responsabilităților legale, compania Network One Distribution asigură gestionarea responsabilă a fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) care rezultă în ultima etapă a ciclului de viață al produselor puse pe piață.

În virtutea principiului răspunderii extinse, instituit prin Directive europene, producătorii sunt ținuți responsabili să acopere costurile presupuse de colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din fluxul de deșeuri municipale generate atât de populație, cât și de sectorul business to business și să achite nota de plată a reciclării.

Asociația Environ este o organizație colectivă, nonguvernamentală și non-profit, de preluare a responsabilităților legale ale producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice cu scopul de a facilita colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/EC transpusă în legislația națională prin OUG nr. 5/2015. Misiunea Asociatiei Environ se bazează pe principiul prevenției poluării mediului înconjurător ca prioritate la sursă. Activitatea organizației are drept obiectiv eliminarea substanțelor periculoase pentru mediu și reutilizarea materiilor prime secundare în procesele de producție cu scopul final de a asigura conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății umane și utilizarea prudentă a resurselor naturale.

ENVIRON în cifre

Asociația Environ deține certificările ISO 9001:2008 privind sistemul de management al calității, ISO 14001:2005 privind sistemul de management al mediului și ISO 27001:2005 privind securitatea informației.

600+

Peste 600 de producători și importatori de echipamente electrice au ales să se conformeze obligațiilor legale transferând responsabilitatea către Asociația Environ .

1500+

Asociația Environ operează o rețea de colectare a DEEE ce integrează peste 1500 de puncte de colectare la nivel național, reprezentând rețele de retail, supermarket-uri, unități de învățământ, primării și alte instituții publice.

32

În 2014 Asociația Environ a devenit membru WEEE Forum, organizația pan-europeană care reunește 32 de sisteme de transfer responsabilitate, reprezentând o platformă de transfer de bune practici pentru gestionarea eficientă a DEEE.

Obligațiile distribuitorilor

  • Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea deșeurilor electronice provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către serviciul public de colectare a DEEE, distribuitori, centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE
  • Activitatea de colectare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare desfasurată de distribuitori nu se supune cerințelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute in Legea nr. 211/2011
  • Distribuitorii sunt obligați să predea DEEE colectate către centrele de colectare sau direct operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor
Inner page
Inner page
  • La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să preia DEEE în sistem ,,unul la unul”, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat și să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziționarea produsului
  • Distribuitorii care au spații de vânzare în domeniul EEE de cel puțin 400 metri pătrați au obligația să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatori finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligația de a cumpara EEE de tip echivalent
  • Producătorii și distribuitorii sunt obligați să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri

Go Green!

Asociația Environ, în calitate de structură colectivă de transfer responsabilitate a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din România, autorizată pentru colectarea și reciclarea DEEE, îți stă la dispoziție cu pachetul complet de servicii vizând îndeplinirea obligațiilor legale presupuse de aplicarea OUG nr.5/2015.

De asemenea, oferă GRATUIT tuturor producătorilor afiliați, dar și companiilor interesate, recipiente și infrastructură de colectare necesară, precum și consultanță de specialitate pentru conformarea la cerințele legale.