POC 4.1.1. BIS
Granturi pentru IMM-urile din
industria alimentară și a construcțiilor

Noul Program POC 4.1.1. BIS reprezintă o extensie a programului POC 4.1.1., dar cu buget separat, pentru finanțarea firmelor românești din industria alimentară, construcții, materiale de construcții și alte sectoare conexe.

Ce ajutor poate primi compania mea prin
programul POC 4.1.1. BIS?

Compania ta poate obține maxim de 5 ori cifra de afaceri aferentă 2021.

Minimum

Maximum

Minimum 25%

pentru micro întreprinderi​, în funcție de locul investiției

Care este
Valoarea Cofinanțării​?

Minimum 25%

pentru întreprinderile mici​, în funcție de locul investiției

Minimum 30%

pentru întreprinderi mijlocii​, în funcție de locul investiției

Criterii de Eligibilitate

Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor/microîntreprinderilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții.

 • Au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021.
 • Sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.
 • Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.​
 • Dispun de cofinanțare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public.
 • Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități, sub forma de costuri eligibile sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.
 • Nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019.
 • Minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde.
 • Minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului.
 • Nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
 • Nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

ACCESEAZĂ Programul POC 4.1.1. BIS
pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor!​

Verifică chiar acum GRATUIT eligibilitatea în accesarea fondurilor!

Vezi dacă ești eligibil!

Calendarul apelului de proiecte

11 AUGUST 2022

Publicare ghid in consultare publică

31 AUGUST 2022

Ghid final publicat

20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 2022

Apel deschis pentru depunere proiecte​

30 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2022

Semnare contracte finanțare​

11 AUGUST – 21 AUGUST 2022

Perioada de consultare publică

26 IULIE – 14 SEPTEMBRIE 2022

Definire cerințe Apel (Definitivare analiză de business, dezvoltare platformă, testare împreună cu STS)

27 SEPTEMBRIE – 29 NOIEMBRIE 2022

Verificare eligibilitate/ încadrare în IMM/evaluare

Activități Eligibile

 • Modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare.
 • Dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde,inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Cheltuieli Eligibile

Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție

Dotări

Echipamente tehnologice, tehnologii software, dotări independente

Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto

Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie

Active necorporale

Cheltuieli cu transformarea digitală, maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului

Portofoliul NOD

Portofoliul NOD de soluții eligibile în cadrul Programului POC 4.1.1. BIS pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, disponibile prin ecosistemul de parteneri NOD.

Parteneri NOD