POC 4.1.1.
Granturi pentru investiții – 2022

Axa Prioritară 4 are ca obiectiv final ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. În plus, sprijinul acordat prin programul POC 4.1.1. IMM-urilor pune bazele unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Ce Ajutor poate primi Compania Mea?

Compania ta poate obține granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență – Ajutor de minimis, maxim de 5 ori cifra de afaceri aferentă 2019.

Minimum

Maximum

Compania ta poate obține granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență – Ajutor de stat, maxim de 5 ori cifra de afaceri aferentă 2019.

Minimum

Maximum

Microîntreprinderi

5% pentru ajutorul de minimis

minim 25% și maxim 65% pentru ajutorul de stat, în funcție de regiune

Care este
Valoarea Cofinanțării?

Întreprinderi mici

10% pentru ajutorul de minimis

minim 25% și maxim 65% pentru ajutorul de stat, în funcție de regiune

Întreprinderi mijlocii

15% pentru ajutorul de minimis

minim 35% și maxim 75% pentru ajutorul de stat, în funcție de regiune

Criterii de Eligibilitate

  • Au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019​.
  • Sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
  • Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare.
  • Nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019.
  • Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
  • Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde.​
  • Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.

Tipuri de Activități Eligibile

  • Modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri​ specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire.
  • Dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde,​ inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

ACCESEAZĂ Programul POC 4.1.1.
Granturi pentru investiții – 2022

Verifică chiar acum GRATUIT eligibilitatea în accesarea fondurilor!

Vezi dacă ești eligibil!

Cheltuieli Eligibile

Dotări

Utilaje, echipamente
tehnologice

Echipamente
informatice

Mijloace de
transport auto

Clasa 2.3.2
(electrice sau hibride)

Instalaţii/ echipamente
specifice în scopul obţinerii
unei economii de energie​

Cheltuieli pentru
modernizarea spațiilor
de producție/servicii

Maximum 50% din valoarea proiectului
Cheltuieli cu lucrări exceptate
de la autorizare​​

Cheltuieli
de consultanță

În limita a 5,000 EUR​

Cheltuieli cu activitățile
obligatorii de publicitate
și informare

Maximum 5.000 lei + TVA
(Activitate obligatorie)​

Activele
necorporale

Maximum 20% din
valoarea activelor corporale

Portofoliul NOD

Portofoliul NOD de produse eligibile în cadrul Programului POC 4.1.1. Granturi pentru investiții – 2022.

Parteneri NOD