Programul de Fonduri Europene Nerambursabile pentru
Digitalizarea IMM-urilor

Programul de Fonduri Europene Nerambursabile pentru Digitalizarea IMM-urilor​ are ca scop final digitalizarea IMM-urilor din alte domenii de activitate în afară de T&C prin acordarea de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de echipamente și servicii necesare pentru digitalizarea activității.

Care este valoarea finanțării
prin programul pentru Digitalizarea IMM-urilor?

Minimum

Maximum

Minimum 10%

Contribuția proprie necesară

Care sunt principalele condiții pentru accesarea fondurilor disponibile prin Programul
pentru Digitalizarea IMM-urilor​?

Maximum 9 luni

Durata implementării începând cu data semnării contractului de finanțare

3 ani

Monitorizarea proiectelor, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis

Criterii de Eligibilitate

Apelul este destinat IMM-urilor care pot face dovada îndeplinirii criteriilor de mai jos.

 • A înregistrat profit operațional din activitatea curentă.
 • Nu înregistrează obligaţii bugetare nete mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni (în cazul certificatului de atestare fiscală emis de ANAF) sau mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru (în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile public locale).
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare.
 • Nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.
 • Nu este întreprindere în dificultate în anul 2019.
 • Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă​.
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese.
 • Beneficiarul ajutorului de minimis nu-și desfășoară activitatea în sectorul TIC.

ACCESEAZĂ Programul de Fonduri Europene Nerambursabile
pentru Digitalizarea IMM-urilor!​

Verifică chiar acum GRATUIT eligibilitatea în accesarea fondurilor!

Vezi dacă ești eligibil!

Lansare apel

15 DECEMBRIE 2022

Lansare ghid

1 APRILIE – 31 MAI 2023

Evaluare proiecte

31 AUGUST 2023

Etapa II de semnare a contractelor

1 FEBRUARIE – 30 MARTIE 2023

Depunere proiecte

30 IUNIE 2023

Etapa I de semnare a contractelor

Activități Eligibile

 • Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punctul de vedere al implementării aplicației.
 • Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect​.
 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation​.
 • Achiziționarea licențelor software pentru server, a licențelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, a licențelor software antivirus precum și a pachetelor software tip office​.
 • Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality​.
 • Achiziționarea / realizarea unui website de prezentare a companiei (maximum 10.000 lei).
 • Achiziționarea soluției de semnătură electronică​.

Activități Eligibile

 • Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități​.
 • Achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic​.
 • Achiziționarea de servicii de tip cloud și IoT inclusiv de tehnologii blockchain​.
 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect și a procedurilor de demarare și atribuire a contractelor de achiziție pubică) – maximum 10% din valoarea totală a aplicației de proiect​.
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța​.
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală financiară​ (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele Programului.​
 • Activități de informare și publicitate​ conform Manualului de Identitate Vizuală.

Cheltuieli Eligibile

Echipamente hardware

RPA

Blockchain

Inteligență Artificială​

Învățare automată

Realitate augumentată

Realitate virtuală

Website de prezentare

Soluții cloud

Internet of Things

Instruire personal

Consultanță tehnică

Recomandări

 • Serviciile de consultanță pentru elaborarea și depunerea proiectului, respectiv pentru implementarea acestuia, SUNT ELIGIBILE și vor fi decontate din fondurile nerambursabile, în limita a maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.​ ​​
 • Investiţiile pentru simpla înlocuire a unor active deţinute de societate nu sunt eligibile.
 • Numai investiţia direct legată de creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv legată de digitalizarea activităţii societăţii poate fi considerată eligibilă.
 • Pentru ca un IMM să fie finanțat trebuie să fie evaluat din punct de vedere al maturității digitale.

Portofoliul NOD

Portofoliul NOD de soluții eligibile în cadrul Programului de Fonduri Europene Nerambursabile pentru Digitalizarea IMM-urilor.

Parteneri NOD