Programul de finanțare pentru
Digitalizarea Universităților

Program de finantare prin fonduri PNNR nerambursabile in valoare de 234 milioane EUR pentru Digitalizarea Universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului. Investițiile finanțate în cadrul acestui apel vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale cadrelor didactice universitare.

Care este valoarea finanțării prin
programul pentru Digitalizarea Universităților?

Valoare forfetară per universitate eligibilă

+

Pentru fiecare student din ciclul de licență, master și doctorat din cadrul universității

Criterii de Eligibilitate

  • În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, de stat și particulare.
  • Solicitantul trebuie să demonstreze prin proiect că investiția propusă sprijină dezvoltarea capacităţii de cercetare, precum și asigurarea calității actului didactic și a capacității de pregătire practică în cadrul universității, în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii la nivel instituțional.

ACCESEAZĂ Programul de finanțare
pentru Digitalizarea Universităților!​

Verifică chiar acum GRATUIT eligibilitatea în accesarea fondurilor!

Vezi dacă ești eligibil!

Calendarul apelului de proiecte

26 MAI – 8 IUNIE 2022

Publicarea ghidului în consultare, pe site- ul ME, www.edu.ro

18 IUNIE – 23 IUNIE 2022

Evaluarea eligibilității și calității aplicațiilor depuse

24 IUNIE – 25 IUNIE 2022

Depunerea constestațiilor​

30 IUNIE 2022

Publicarea listei universităților selectate pentru finanțare pe site-ul ME, www.edu.ro

9 IUNIE – 17 IUNIE 2022

Deschiderea sistemului informatic de depunere a aplicațiilor pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

23 IUNIE 2022

Publicarea rezultatelor evaluării

28 IUNIE – 29 IUNIE 2022

Soluționarea contestațiilor depuse

Activități Eligibile

  • Investiții în infrastructura digitală a universităților (modernizarea laboratoarelor, computing centers, noduri/ centre/ hub-uri de inovare și de lansare/ găzduire a unor startup-uri);
  • Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice;
  • Dezvoltarea modulelor/unităților de învățare care conduc la formarea prioritară a competențelor pentru profesii emergente;
  • Dezvoltarea competențelor digitale avansate ale specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente – AI, Blockchain, IoT etc.;
  • Derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs etc.;
  • Instrumente de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților;

Cheltuieli Eligibile

Utilaje şi echipamente tehnologice

Echipamente de calcul, echipamente periferice

Cablare rețea internă

Sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilități​

Echipamente IT şi pentru comunicaţii

Instrumente independente pentru cercetare

Active necorporale

maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile

Aplicaţii informatice si licenţe software

Servicii IT

dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.

Servicii informatice şi de comunicații

dezvoltare, întreținere, actualizare aplicații informatice, configurare și implementare baze de date, migrare și integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal

Dezvoltarea și implementarea programelor de formare de competențe

Portofoliul NOD

Portofoliul NOD de soluții eligibile în cadrul Programului pentru Digitalizarea Universităților, disponibile prin ecosistemul de parteneri NOD.

Parteneri NOD