În economia digitală, companiile au nevoie să exploateze tehnologia într-un mod corect, eficient şi la capacitate optimă. Este singura cale de a obţine productivitatea şi siguranţa necesare angajaţilor precum şi orizontul aşteptat de amortizare a investițiilor în IT. De multe ori însă este imposibil pentru echipele IT interne să gestioneze cu resurse proprii toate procesele legate de selecţia, adopţia, implementarea, monitorizarea şi auditarea tuturor instrumentelor informatice utilizate. Din aceste motive, apar întârzieri în derularea proiectelor, rate scăzute de utilizare, adoptarea unor unelte nepotrivite, dificultăţi în auditare şi chiar incompatibilități cu reglementările existente. Rezolvarea constă în contractarea de servicii IT specializate, care să compenseze lipsa resurselor sau calificărilor interne.

Inner page

Servicii profesionale – Reducerea costurilor și creșterea calității

Serviciile profesionale acoperă un spectru larg de activități: inventariere de soluţii şi servicii, definire proof of concept, auditarea sistemelor informatice, migrare în cloud, actualizări, securitate cibernetică etc. Contractarea unui pachet de servicii IT permite atât reducerea costurilor, prin comparaţie cu angajarea directă de personal calificat, cât şi creşterea calității proiectelor.

NOD are o echipă extinsă de experţi certificaţi pe cele mai diverse tehnologii, care s-au confruntat cu cele mai uzuale probleme şi pot găsi rapid soluţiile optime. Nevoia de servici IT este cu atât mai evidentă cu cât tehnologiile vizate sunt mai noi şi mai complexe.

Importanța serviciilor profesionale în business

%

dintre proiectele de implementare a tehnologiilor noi eşuează din cauza lipsei resurselor umane calificate (Raport PMI).

%

reducere a cheltuielilor cu licențierea software în urma derulării unui audit de tip Solution Assesment (Gartner).

%

din volumul amenzilor GDPR acordate în EU au avut ca motiv numărul insuficient de măsuri pentru asigurarea protecţiei datelor.

%

dintre IT manageri consideră că principalul risc la migrarea în cloud este lipsa cunoştinţelor de securitate (sondaj iLand).

Beneficiile contractării unui pachet de servicii profesionale

  • Creşte eficienţa utilizării tehnologiei, iar amortizarea investiţiilor este mai rapidă.
  • Scade riscul de downtime printr-o mentenanţă corectă şi constantă a infrastructurii IT&C.
  • Pot fi exploatate oportunităţile de migrare la tehnologii noi (cloud, cloud hibrid).
  • Creşte gradul de utilizare a tehnologiei în rândul angajaţilor printr-o selecţie mai atentă a uneltelor software.
  • Se reduce riscul unor amenzi pe motiv de nerespectare a normelor GDPR privind securitatea datelor.
  • Scade presiunea pe echipele IT interne pentru identificarea rapidă a unor soluţii la problemele operaţionale.
  • Acces rapid la personal calificat şi experimentat pe care multe companii nu îşi permit să-l angajeze.
  • Accelerarea procesului de auditare şi asigurarea complianței cu legislaţia din domeniul drepturilor de autor pentru aplicațiile software.

Servicii profesionale disponibile prin intermediul
ecosistemului de parteneri NOD

Împreună construim viitorul!

Rețeaua de parteneri Network One Distribution formează cea mai solidă comunitate de business din Romania și ajunge în toate colțurile țării. Indiferent unde v-ați afla, vă putem recomanda un partener de încredere care să vă ajute cu implementarea proiectelor dumneavoastră.