Digitalizare IMM. Schimbări pe ultima sută de metri

15 Februarie 2023 Timp de citire: 7 minute

Programul Digitalizare IMM a avut o singură constantă, schimbarea. De la prima publicare a Ghidului Solicitantului în decembrie 2022, programul a primit nu mai puţin de 4 actualizări, ultima fiind publicată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pe 9 februarie. Sunt schimbări importante, care au un impact major asupra modului de calculare a punctajelor şi încadrării în lista de coduri CAEN eligibile. Totodată, perioada de depunere a devenit mai relaxată, ceea ce va oferi companiilor interesate timpul necesar revizuirii proiectelor.

La ora scrierii acestui post, programul era deschis de 2-3 ore și deja erau depuse câteva proiecte. Conform declarațiilor oficiale, autoritățile se așteaptă ca peste 5.000 de firme să aibă acces la aceste proiecte de digitalizare, conform declarației Ministrului Marcel Boloș la conferința EU FUNDS.

Iată care sunt cele mai relevante schimbări:

Noi criterii de eligibilitate

Principala schimbare este modificarea anului de referință în materie de criterii financiare. Solicitanții nu își vor mai calcula indicatorii de performanță ținând cont de activitatea în anul 2021, ci de cea din 2022. Deși profitul din exploatare trebuie să fie pozitiv în anul 2022, iar întreprinderea solicitantă trebuie să nu intre în categoria „întreprinderi aflate în dificultate” în anul 2022, data autorizării codului CAEN aferent activității pentru care se solicită finanțare a rămas aceeași – 31.12.2021.

De asemenea, condiția potrivit căreia solicitantul „Nu a desfășurat activități autorizate în domeniul IT” a fost și ea transferată către anul 2022. Drept urmare, devin eligibile firmele care au desfășurat activități IT în 2021, dar nu și în 2022.

Totodată, încadrarea în categoria IMM se va realiza luându-se în considerare și anul 2022, iar de încadrarea la nivel de grup va depinde determinarea valorii fondurilor acordate (30.000, 50.000 sau 100.000 de euro). În plus, pentru întreprinderile legate, se vor lua în considerare și relațiile familiale de gradul I. Spre exemplu, dacă soțul și soția au fiecare câte o firmă pe același cod CAEN, ele vor fi considerate întreprinderi „legate” și este necesară cumularea numărului de angajați, a totalului de active și a cifrei de afaceri. Încadrarea în categoria de grup corectă va fi realizată în etapa de evaluare de către autoritățile abilitate, care trebuie să se asigure că la nivel de grup întreprinderile nu depășesc 250 de angajați în ultimii 2 ani.

Și criteriile de selecție au fost actualizate ca urmare a schimbării anului de referință. Spre exemplu, criteriul „Rentabilității activității operaționale” va presupune o profitabilitate de 20% în 2022, pe când criteriul „Evoluției profitului operațional” se traduce printr-o creștere a profitului cu 15% în 2022 față de 2021. În ceea ce privește criteriul „Creșterii productivității muncii” nu vor mai exista 5 ani de durabilitate, ci doar 3, în concluzie, creșterea productivității muncii trebuie calculată în anul 3 de durabilitate – estimativ, în 2027.  Potrivit noilor amendamente, în ceea ce privește indicatorii și angajamentele, numărul mediu de angajați la final de durabilitate trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul mediu de angajați în 2022.

A fost prelungită perioada de închidere a depunerii de proiecte

Unul dintre cele mai importante amendamente este prelungirea perioadei de depunere a proiectelor din aprilie până pe data de 30 iunie. Această schimbare vine în urma modificării anului de referință, care nu mai este 2021, ci 2022, fapt care va permite aplicanților să își închidă situațiile financiare pe 2022 până la termenul final – mai 2023. Astfel, companiile vor avea mai mult timp la dispoziție pentru refacerea calculelor.

Concret calendarul arată astfel:

Bugetul rămâne același

După 9 februarie au circulat mai multe informații despre diminuarea bugetului. Ordinul de modificare a ghidului de finanțare din 9 februarie 2023 prevede revenirea la bugetul inițial de 347,50 milioane de euro, reenunțându-se la inițiativa de transferare a 20 de milioane de euro pentru un apel separat destinat firmelor agricole. Ministrul Marcel Boloș a făcut mențiunea că va fi căutată o sursă de finanțare pentru un apel de proiecte dedicat digitalizării sectorului agricol.

Bugetul echivalat în lei la cursul infoeuro (folosit în relație cu Comisia Europeană) aferent lunii noiembrie 2022 (1 euro= 4,9189 lei) va fi împărțit pe două câmpuri de intervenție: 34,75 milioane euro vor merge către Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale (componenta 012), pe când 312,75 milioane euro vor merge către Digitalizarea IMM-urilor (componenta 010).

Noua variantă a Ghidului solicitantului pentru Programul de Digitalizare a IMM numește în categoria domeniilor prioritare următoarele industrii: industria alimentară, industria prelucrătoare, industria auto, construcții, transport și distribuție, servicii adresate populației și turism. În ceea ce privește activitatea în IT, nu sunt eligibile și nu pot depune proiect firmele care au avut în 2022 venituri dintr-unul dintre codurile CAEN 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399. Pe de altă parte, datorită noilor modificări, firmele care au obținut venituri din aceste coduri CAEN în 2021 dar nu și în 2022 devin eligibile.

În rest, prevederile generale, ghidul solicitantului și documentele anexe au rămas aceleași. Le puteţi găsi sintetizate în pagina  Programul de Fonduri Europene Nerambursabile pentru Digitalizarea IMM-urilor de pe site-ul NOD Academy sau le puteti descărca de pe site-ul Ministerului.

Pentru orice informații despre acest program de finanțare, contactați cel mai apropiat partener NOD sau echipa NOD EU FUNDS.

Noutăți pe scurt:

Articole asemănătoare