Microsoft 365 Education este eligibil prin granturile PNRAS

15 Martie 2023 Timp de citire: 7 minute

Ministrul Educației a demarat în 2022 prima dintre cele două runde de finanțare a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) cu scopul prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii.  Ministerul a pus la dispoziția instituțiilor de învățământ din România o finanțare nerambursabilă în valoare totală de 543 milioane de euro, disponibilă printr-o schemă de granturi.

Pe lista cheltuielilor eligibile pentru granturile PNRAS regăsim la categoria „echipamente și software” inclusiv subscripții (taxe și abonamente) la platforme și resurse educaționale. Aceasta înseamnă că școlile participante la program pot primi finanțare pentru folosi Microsoft 365 Education în scopul reducerii abandonului școlar.

Ce presupune PNRAS pentru școli și digitalizarea educației


Potrivit Ministerului Educației, scopul PNRAS este atingerea obiectivului de 9% al Uniunii Europene în privința ratei de abandon școlar până în 2030. În 2020, România înregistra o pondere ridicată a persoanelor care au părăsit timpuriu școala (15,6%), pe când procentul tinerilor neîncadrați profesional și care nu urmau niciun program educațional sau de formare era de 14,8%, media UE fiind de 10,3%. Un total de 3.235 de unități de învățământ au fost identificate ca eligibile în urma aplicării criteriilor de vulnerabilitate în privința abandonului școlar, însă lista rămâne deschisă și poate fi completată ulterior, pentru a doua rundă de finanțare. În funcție de mărimea școlii, de numărul de elevi, de locație (zonă rurală/urbană) și gradul de marginalizare, valoarea granturilor poate varia între 70.000 și 198.900 EUR. Pentru a verifica categoria la care se încadrează o unitate de învățământ în funcție de gradul de marginalizare, publicul are la dispoziție Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România. Implementarea investițiilor va fi finalizată până la data de 30 iunie 2026.

Mai concret, printre obiectivele PNRAS se numără reducerea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% dintre unitățile de învățământ participante la Program în perioada 2021-2026, creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial și digitalizarea a 2.500 de școli incluse în Program. Potrivit Ghidului Solicitantului PNRAS, unul dintre rezultatele așteptate este și „Creșterea procentului de cadre didactice din unitatea de învățământ care folosesc mijloace de predare-evaluare digitale” și digitale-interactive, „Creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon” dar și „Îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.)”. O mare parte dintre instrumentele digitale oferite gratuit sau pe bază de abonament prin Microsoft 365 Education au fost create sau adaptate pentru a atinge exact aceste cerințe. În concluzie, aportul acestei suite digitale asupra reducerii abandonului școlar se poate dovedi vital.

PNRAS

Microsoft 365 Education prin PNRAS


Pentru a fi eligibile, proiectele școlilor beneficiare trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, adică să aibă activități care să contribuie la prevenirea abandonului școlar. Potrivit Ghidului Solicitantului, printre acestea regăsim (Categoria 3) și „Digitalizarea procesului educațional”, care vine cu o listă de activități obligatorii pentru 25% din valoarea grantului.

  • Dotarea cu clase inteligente pentru predare-învățare (Conform PNRR, acest tip de dotare presupune achiziția de: „tablă interactivă/display, stație mobilă pentru încărcare inteligentă, tablete/chromebooks, router wireless, multifuncțională A4 wireless.”).
  • Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor.
  • Activități de predare – învățare – evaluare: proiectarea și realizarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

În plus, pe lista cheltuielilor eligibile regăsim categoria „Echipamente și software” (maxim 20% din valoarea totală a grantului) care nuanțează componentele necesare pentru dotarea claselor inteligente. Școlile își vor putea astfel achiziționa inclusiv imprimante, computere, laptopuri, camere video, software aferent, dar și diverse tipuri de abonamente și subscripții de tipul Microsoft 365 Education („servicii internet, taxe sau abonamente la platforme educaționale sau pentru managementul școlarității, subscripții pentru resurse educaționale si publicații on-line”).

Microsoft 365 Education împotriva abandonului școlar

Potrivit UNICEF, cel puțin o treime dintre elevii lumi – aproximativ 463 de milioane de copii la nivel global – nu au avut acces la învățământul de la distanță atunci când pandemia de COVID-19 a declanșat închiderea școlilor. Un studiu al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) arata că, în 2020, peste 90.000 de elevi din România (32%) nu aveau acces individual la un dispozitiv funcțional și nu au putut participa la școala online. Situația a evoluat între timp și mulțumită inițiativelor publice și private, mulți copii din familii defavorizate au acum un dispozitiv. Conform datelor din mass media, peste jumătate de milion de echipamente au fost distribuite către elevi, multe fiind acum nefolosite.

Specialiștii în educație vorbesc tot mai mult despre modul în care decalajul digital între elevi contribuie la creșterea absenteismului și a ratei de abandon școlar. Multe guverne au valorificat deja dispozitivele mobile pentru a suplimenta instruirea în cadrul școlii, inclusiv utilizarea tehnologiei telefoanelor mobile pentru a ajunge la elevii din mediile rurale sau la cei care fac parte din categorii defavorizate. România are acum șansa ca prin schema de granturi PNRAS să dezvolte un cadrul digital pentru susținerea proceselor educaționale și pentru aducerea elevilor cu probleme mai aproape de școală. Într-un astfel de context, utilizarea Microsoft 365 Education poate avea cu siguranță efecte pozitive.

Dacă reprezentați o unitate de învățământ și doriti să utilizati Microsoft 365 pentru educație în cadrul școlii dumneavoastră o discutie cu unul dintre membrii echipei NOD este cel mai bun început.

Articole asemănătoare