Bitdefender EDR, protecție avansată pentru stațiile de lucru

29 Martie 2022 Timp de citire: 6 minute

Economia digitală şi nevoia utilizatorilor de a fi conectaţi la resurse oricând, oriunde şi de pe orice dispozitiv creează atât de multe oportunităţi de atac, încât este nevoie de o schimbare fundamentală a strategiilor de securitate. Una dintre cele mai îngrijorătoare statistici de securitate cibernetică este că volumul atacurilor de tip malware şi ransomware din primele 3 trimestre din 2021 echivalează cu valoarea din întreg anul 2020. Iată de ce nevoia de protecţie la nivel de endpoint este mai mare ca niciodată, atât pentru că atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate, cât şi pentru că perimetrul de securitate se extinde cu noi categorii de utilizatori, echipamente, servicii cloud și dispozitive IoT.

Bitdefender EDR (Endpoint Detection and Response) ajută companiile să detecteze, investigheze și contracareze atacurile avansate de securitate la nivelul staţiilor de lucru, într-o manieră incomparabil mai complexă și mai eficientă decât soluţiile antivirus tradiţionale.

Soluţiile de tip EDR (definite iniţial de Gartner în 2013 ca EDTR Endpoint Threat Detection & Response) includ un set de capabilități care permit monitorizarea continuă şi analiza activităţii fiecărui dispozitiv de lucru pentru a identifica şi detecta amenințările şi pentru a genera măsurile necesare îndepărtării acestora. Aceste soluții înregistrează şi stochează date despre comportamentul endpoint-ului monitorizat şi utilizează diverse tehnici de analiză şi comparație pentru a detecta orice acţiune suspicioasă şi a o bloca în timp util. Totodată, soluțiile EDR oferă echipelor de securitate alerte în timp util, informaţii contextuale precum şi sugestii de remediere.

De ce vă recomandă NOD o soluție EDR?

Soluţiile tradiţionale de securitate nu oferă viteza de reacţie necesară şi nici protecţia împotriva generaţiilor noi de malware: viruşi polimorfici, ameninţări avansate persistente (APT), phising, etc. Mai ales în contextul generalizării lucrului de la distanţă şi a utilizării cloud, departamentele IT au nevoie de mai mult ajutor pentru asigurarea securităţii utilizatorilor.

Acest ajutor vine prin intermediul unei soluțiii EDR, care permite:

 • Prevenirea breşelor de securitate şi exfiltrarea datelor. Detectează ameninţările în timp real şi permit blocarea acestora înainte ca endpoint-ul să fie compromis
 • Automatizarea măsurilor de contracaracare. Dacă totuşi un endpoint este compromis, soluţiile EDR identifică atacul prin analiza comportamentului anormal şi reacţionează automat pentru blocarea atacului şi informarea echipei de administrare
 • Scurtarea timpului de remediere a situaţiei. Oferă echipelor IT informaţiile necesare pentru a izola şi elimina atacul şi efectele acestuia
 • Monitorizarea în timp real a tuturor staţiilor de lucru. Permite astfel identificarea oricăror acțiuni suspicioase
 • Simplificarea acţiunilor de administrare prin intermediul unei console unice și definirea unor fluxuri de lucru standard, realizabile chiar şi cu personal mai puţin calificat

Dacă soluțiile pe care le utilizaţi în mod curent nu oferă aceste capabilităţi este timpul să treceţi la EDR, pentru consolidarea rapidă și eficientă a operațiunilor de securitate.

Bitdefender EDR, funcționalități cheie

Catalogat drept ”cea mai funcţională soluţie EDR de pe piaţa” în evaluările MITRE ATT&CK®, Bitdefender EDR este o soluție livrată din cloud, construită pe platforma Bitdefender GravityZone, despre care am scris frecvent pe blog-ul nostru.

Agenții Bitdefender EDR sunt instalați pe fiecare endpoint, monitorizează şi înregistrează evenimentele și trimit informații despre orice abatere de la normal către cloud-ul GravityZone. În Gravity Zone, modulul de analiză a amenințărilor colectează și filtrează evenimentele produse pe endpoint alcătuind o listă prioritară de incidente pentru investigații suplimentare și răspuns. Fișierele suspecte sunt detonare în Sandbox Analyzer, iar rezultatele sunt sintetizate în rapoarte pentru administratori.

Consola de management şi control este disponibilă de pe orice dispozitiv, utilizatorii având acces la monitorizare live şi opţiuni de investigare.

 • eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR) pentru detectarea atacurilor la nivel de endpoint în structuri hibride (staţii de lucru sau containere cu sisteme de operare eterogene)
 • Integrare cu soluţii de tip SIEM/Security Information and Event Management (Splunk Enterprise, spre exemplu)
 • Sanbox Analyzer pentru rularea aplicațiilor suspicioase într-un mediu virtual controlat
 • Cyber Treat Analytics – alcătuieşte o listă ierarhică a amenințărilor şi prioritizează investigaţiile şi măsurile de reacţie
 • Analize de risc pe baza a sute de factori monitorizaţi continuu
 • Baza de date cu evenimente pentru identificarea facilă a indicilor de compromitere
 • Comenzi shell de la distanţă pentru a asigura viteaza de reacţie
 • Panou pentru monitorizarea live și sistem avansat de alertare
 • Rapoarte complete cu informaţii contextuale pentru analiza şi înţelegerea incidentelor
 • Monitorizarea continuă a tuturor evenimentelor produse la nivel de endpoint

Bitdefender EDR versus Bitdefender MDR

Uneori acronimele pot crea confuzii, aşa cum este cazul EDR versus MDR. După cum aţi citi deja în prezentul articol, EDR este o soluţie software, cu o componentă instalată local (agent) şi una cloud (sistemul de analiză) și este proiectată să detecteze, investigheze și contracareze atacurile avansate de securitate la nivelul staţiilor de lucru.

Pe de altă parte, MDR (Managed Detection and Response) este un serviciu, prestat de un furnizor și care sigură detecția, identificarea și soluționarea evenimentelor de securitate. Serviciul este disponibil la nivel global 24/7/365 și poate fi personalizat pe cerințele fiecărei companii. Serviciul Bitdefender MDR se bazează şi pe capabilităţile soluţiei Bitdefender EDR, însă are o abordare diferită. Este un serviciu administrat extern, care se adresează cu precădere organizaţiilor ce nu dețin competențele și resursele financiare necesare asigurării unui nivel de securitate adecvat contextului actual și domeniului de activitate.

Despre Bitdefender MDR citiți şi articolul Beneficiile Bitdefender MDR raportate de utilizatori.

Prin comparație, Bitdefender EDR este o soluţie utilizată de echipa internă a beneficiarului, care are acces direct la consola de administrare şi este responsabilă pentru configurarea fluxurilor de lucru, interpretarea rapoartelor, stabilirea măsurilor de reacţie etc. Aveţi nevoie de Bitdefender EDR dacă vă lipseşte vizibilitate asupra activităţilor suspicioase la nivelul utilizatorilor finali, nu deţineţi uneltele necesare pentru detectarea incidentelor în timp real sau doriţi o simplificare operaţională semnificativă a securizării staţiilor de lucru.

Pentru informaţii suplimentare despre soluţiile și serviciile Bitdefender, identificarea ofertei potrivite sau derularea unui demo, contactaţi reprezentantul local NOD.

Articole asemănătoare