Azure, Resurse Tehnice

Azure – SQL VM

04 February 2018

1. Login în https://portal.azure.com

2. COMPUTE-> NEW -> VM-> în căsuța de căutare scrieți SQL Server și apăsați tasta ENTER

*în acest exemplu vom folosi SQL for developer (iar prețul va fi doar pentru masina virtuală).

-> Selectați imaginea de SQL dorită -> apăsați butonul CREATE -> Completați informațiile cerute

3. Alegeți dimensiunea mașinii virtuale

• costul afișat nu include și prețul licenței SQL – informații în plus legate de licențierea SQL în VM Azure aici: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-sql-server-pricing-guidance
• pentru medii de producție se recomandă Premium Storage, însă dacă nu este necesar acest nivel de performanță, apăsați butonul VIEW ALL

4. Configurarea caracteristicilor opționale

Setări -> Storage -> Disk type -> selectați STANDARD sau PREMIUM
*PREMIUM este recomandat pentru medii de producție
Network -> puteți lăsa datele care fost populate în mod automat sau puteți să configurați manual un Virtual network, Subnet, Public IP address, Network Security Group
Availability Set -> dacă plănuiți SQL AlwaysOn Availability Group configurați această opțiune pentru a evita recrearea mașinii virtuale
** mai multe informații legate de Availability în VM în Azure aici: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/manage-availability?toc=%2fazure%2fvirtual-machines%2fwindows%2ftoc.json

5. Configurarea setarilor serverului SQL

SQL connectivity -> selectați tipul de access către instanța de SQL

*am ales Public (internet) pentru a permite accesul la instanța de SQL de la mașini sau de la servicii din internet. Alegând această opțiune, Azure configurează automat firewall-ul pentru a permite traficul 1433.

** pentru a putea să ne conectăm la instanța de SQL din internet trebuie să configurăm și SQL SERVER Authentication -> faceți click pe SQL SERVER Authentication -> specificați un user name și o parolă pe care le veți folosi pentru a vă autentifica. Dacă nu completați aceste informații vă veți loga cu credențialele admin-ului local de pe mașina virtuală pentru a putea accesa instanța de SQL.

Alte tipuri de access către instanța de SQL :
LOCAL – ne putem conecta la instanța de SQL doar din VM
• PRIVATE (în interiorul rețelei virtuale) – permite accesul către instanța de SQL de la mașini sau servicii din aceeași rețea virtuală

6. Storage configuration

*dacă selectați STANDARD, această opțiune nu este disponibilă.

7. Patch-ul automat este activat implicit -> patch-ul automatizat îi permite lui Azure sa patch-uiasca automat instanța de SQL și sistemul de operare al VM ului

** https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-portal-sql-server-provision

© 2021 NOD Academy